Επιχειρηματικός & επιχειρησιακός σχεδιασμός

  • Οικονομική αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων και συμβουλές ως προς την αποδοτικότητα τους
  • Προετοιμασία business plan και παρουσίαση προτάσεων προσαρμοσμένη στις  απαιτήσεις του εκάστοτε αποδέκτη (υποψήφιοι επενδυτές, πελάτες, φορείς)
  • Ανάλυση κινδύνων και δημιουργία πλάνου αντιμετώπισης καταστάσεων
  • Καταγραφή εσωτερικών επιχειρησιακών διαδικασιών και προσαρμογή τους στο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας με σκοπό την μέγιστη αποδοτικότητα της 
SOCIAL MEDIA
facebook twitter
footerlogo
τηλ: +30 210 5781815 | e-mail: info@insight.gr | διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 33, 12132 Αθήνα, Περιστέρι