Υπηρεσίες

Start up

 • Φοροτεχνικός και νομικός σχεδιασμός για τον τύπο εταιρικής μορφής προσαρμοσμένος στην ανάγκες του νέου επιχειρηματία
 • Ετοιμασία  πλήρους φακέλου και διεκπεραίωση εργασιών για την έναρξη της εταιρείας

Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη

 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών. Δυνατότητα στον επιχειρηματία για άμεση online παρακολούθηση των συναλλαγών του μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας
 • Υπηρεσίες οικονομικής διεύθυνσης. Υποστήριξη διοικητικών εργασιών στον χώρο σας, διαχείριση συναλλασσομένων, παρακολούθηση πιστωτικής πολιτικής, τραπεζικών κινήσεων και ρευστότητας
 • Ανάλυση οικονομικών στοιχείων και μεγεθών. Άμεση παρακολούθηση και έλεγχος εξόδων με στόχο τη διαπραγμάτευση για καλύτερους όρους συναλλαγών

Επιχειρηματικός & επιχειρησιακός σχεδιασμός

 • Οικονομική αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων και συμβουλές ως προς την αποδοτικότητα τους
 • Προετοιμασία business plan και παρουσίαση προτάσεων προσαρμοσμένη στις  απαιτήσεις του εκάστοτε αποδέκτη (υποψήφιοι επενδυτές, πελάτες, φορείς)
 • Ανάλυση κινδύνων και δημιουργία πλάνου αντιμετώπισης καταστάσεων
 • Καταγραφή εσωτερικών επιχειρησιακών διαδικασιών και προσαρμογή τους στο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας με σκοπό την μέγιστη αποδοτικότητα της 

Νομικές υπηρεσίες

 • Μισθώσεις ακινήτων
 • Εταιρικές υποθέσεις (σύσταση και μετατροπή εταιρειών, εξωχώριες εταιρείες – ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής στην Ελλάδα, τήρηση πρακτικών, πτώχευση – υπαγωγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής)
 • Αξιόγραφα (διαταγή πληρωμής λόγω συναλλαγματικής, επιταγής, τιμολόγια)
 • Βιομηχανική ιδιοκτησία (προστασία επωνυμίας και σήματος, κατοχύρωση εμπορικού σήματος – λογότυπο, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΟΒΙ), προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό)
SOCIAL MEDIA
facebook twitter
footerlogo
τηλ: +30 210 5781815 | e-mail: info@insight.gr | διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 33, 12132 Αθήνα, Περιστέρι