Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη

  • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών. Δυνατότητα στον επιχειρηματία για άμεση online παρακολούθηση των συναλλαγών του μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας
  • Υπηρεσίες μισθοδοσίας
  • Υπηρεσίες οικονομικής διεύθυνσης. Υποστήριξη διοικητικών εργασιών στον χώρο σας, διαχείριση συναλλασσομένων, παρακολούθηση πιστωτικής πολιτικής, τραπεζικών κινήσεων και ρευστότητας
  • Ανάλυση οικονομικών στοιχείων και μεγεθών. Άμεση παρακολούθηση και έλεγχος εξόδων με στόχο τη διαπραγμάτευση για καλύτερους όρους συναλλαγών
SOCIAL MEDIA
facebook twitter
footerlogo
τηλ: +30 210 5781815 | e-mail: info@insight.gr | διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 33, 12132 Αθήνα, Περιστέρι